วิธีการขอใบเสนอราคา

 1. การขอใบเสนอราคาผ่านระบบ Contact Us ที่แสดงในหน้าสินค้านั้น ๆ โดยระบุจำนวนที่ต้องการ และรอรับใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมง(หากตรงกับเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านจะได้รับใบเสนอราคาในวันทำการถัดไป)
 2. แจ้งรายการสินค้าที่ต้องการทาง E-mail มาที่ Montri@sawaddeeit.com | Katipat@sawaddeeit.com | Jeeranuch@sawaddeeit.com 
 3. สอบถามรายละเอียดสินค้าทางโทรศัพท์ 02-931-6569 | 081-842-4346| 083-061-6607 |088-298-8707 
 
วิธีการสั่งซื้อ
 
 1. เช็คสินค้า ตรวจสอบโปรโมชั่น สอบถามราคาพิเศษ และสั่งซื้อได้ที่โทรศัพท์ 02-931-6569 | 081-842-4346| 083-061-6607 | 088-298-8707   Line ID :  @sawaddeeit
 2. สั่งซื้อผ่าน Contact Us หรือ Email  Montri@sawaddeeit.com |Katipat@sawaddeeit.com |Jeeranuch@sawaddeeit.com  โดยระบุสินค้าที่ต้องการ พร้อมสถานที่ในการจัดส่งสินค้า
 3. ทางบริษัทจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อภายใน 24 ชั่วโมง(หากตรงกับเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะได้รับการติดต่อในวันทำการถัดไป) 
 4. ชำระเงิน โดยโอนเข้าบัญชี  หากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณายืนยันการชำระเงิน โดยส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่  Montri@sawaddeeit.com Katipat@sawaddeeit.com  |Jeeranuch@sawaddeeit.com หรือFax Pay in Slip มาที่เบอร์ 02-070-7143 
 
การชำระเงิน
 
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ประเภทบัญชี
สาขาบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท สวัสดี เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด
0105555007816    (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี )
SCB PromptPay
  ค่าธรรมเนียมในการโอนถูกลง

ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท สวัสดี เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด
127-3-02401-7
กระแสรายวัน
ซอยโชคชัย 4
 
หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ โทร.02-931-6569 | 081-842-4346| 083-061-6607 |088-298-8707 
 
How to get the Quotation
 1. You can ask for the Quotation through Contact Us menu in the page of the product by define its amount you want and wait within 24 hours ( not include holiday or festival day)
 2. Inform the products you want via Montri@sawaddeeit.com | | Katipat@sawaddeeit.com | Jeeranuch@sawaddeeit.com 
 3. For more information about products , call  02-931-6569 | 081-842-4346| 083-061-6607 |088-298-8707 
 
How to order
 1. You can check the product , promotion , special price and order at Order via Contact Us menu or  Montri@sawaddeeit.com Katipat@sawaddeeit.com |Jeeranuch@sawaddeeit.com 
     by inform the products and your destination ,we will contact back for your confirmation within 24 hours ( not include holiday or festival day)
 2. Pay by transferring through
 3. Once you transferred , please confirm your transferring by sending your slip Via Email Montri@sawaddeeit.comKatipat@sawaddeeit.com |Jeeranuch@sawaddeeit.com Fax 02-070-7143
 
PayMent
Bank
Account Name
Account Number
Account
Account
Branch

The Siam Commercial Bank

SAWADDEE ENTERPRISE  CO.,LTD.
0105555007816    (TAX ID )
SCB PromptPay

The Siam Commercial Bank

SAWADDEE ENTERPRISE  CO.,LTD.
127-3-02401-7
Current account
Chokchai 4
 
For more information , Please feel free to call 02-931-6569 | 081-842-4346| 083-061-6607